Cennik / Precios

TŁUMACZENIA PISEMNE / TRADUCCIÓN ESCRITA

cena za każdą rozpoczętą stronę
precio por cada página iniciada
tłumaczenie zwykłe
traducciones simples
 39 PLN
tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)
traducciones juradas
 49 PLN

 
TŁUMACZENIA USTNE / INTERPRETACIÓN

cena za każdą rozpoczętą godzinę
precio por cada hora iniciada
tłumaczenie zwykłe
interpretación simple
100 PLN
tłumaczenie uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)
interpretación jurada
130 PLN

 

Standardowy czas realizacji wynosi 5-8 stron rozliczeniowych dziennie.
Wyżej wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej – ostateczna cena zależy od specyfiki tekstu i terminu realizacji.
Zapraszam do przesłania tekstu na adres monika.spanish@gmail.com w celu uzgodnienia ceny tłumaczenia.

El tiempo estándar de realización es de 5-8 páginas de facturación al día.
Los precios arriba especificados no deben tratarse como una oferta comercial, ya que el precio final depende del tipo del texto y del plazo de entrega de su traducción.
Ruego manden el texto a traducir a la dirección monika.spanish@gmail.com para acordar el precio de la traducción.